Giá bán: 2.450.000 đồng

Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Dimond DI5816

Bình nước nóng Tân Á Đại Thành 160 lít

Giá bán: 7.400.000 đồng

Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Dimond DI5815

Bình nước nóng Tân Á Đại Thành 150 lít

Giá bán: 7.100.000 đồng